Initiativer og samarbejder

Opførelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt er et af det 21. århundredes største projekter.

I hele verden findes der kun seks andre broprojekter af denne størrelsesorden.

Der har nu i flere år været en del projekter og arbejdsgrupper, der har beskæftiget sig med forskellige emneområder. Det politiske system, erhvervslivet, forskningskredse og forvaltninger har på mange forskellige niveauer bidraget med resultater.

Der er blevet grundlagt netværk, dannet samarbejder og udarbejdet visioner, således at der kan bygges mentale broer inden for en lang række forskellige områder, allerede inden projektet står færdigt.

Mulighederne for at skabe arbejdspladser, forene kompetencer, udnytte synergier, finde løsninger, få øje på muligheder på et tidligt tidspunkt og være med til at skabe fremtiden – det er herfra impulserne kommer. Den store rigdom af faglig viden blev forenet til denne portal og skal være en hjælp til at bygge flere broer og komme hinanden nærmere henover grænserne.

"Initiativer og samarbejder i Femern Bælt regionen fra 2005 - 2010".