kultKIT – støttemidler til grænseoverskridende aktiviteter
Tysk-dansk samarbejde i Femern Bælt regionen får økonomisk støtte.
14.12.2015

kultKIT er navnet på det nye dansk-tyske samarbejdsprojekt, som først og fremmest henvender sig til borgere og foreninger der interesserer sig for grænseoverskridende møder og arrangementer i Femern Bælt regionen. Dermed kan selv meget små projekter og initiativer få hurtig økonomisk støtte, hvilket tidligere stort set ikke var muligt. Der stilles 260.000 EUR til rådighed for mikroprojekter frem til Maj 2018. Midlerne skal først og fremmes anvendes til grænseoverskridende aktiviteter på områderne kunst, kultur, sport, fritid og uddannelse.

Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Stadt Fehmarn, Förderzentrum Kastanienhof og Hansestadt Lübeck er alle projektpartnere på tysk side, mens det på dansk side, mens det på dansk side er Næstved (leadpartner), Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Den første ansøgningsfrist er d. 15.1.2016. Ansøgningskriterier og relevante ansøgningsskemaer findes på www.kultkit.eu. Her findes også kontaktoplysninger på hvem der kan hjælpe med såvel partnersøgning som formalia omkring ansøgning.