Regionen
Her kan du finde nogle centrale nøgletal for regionen.

Geografi

Femern Bælt er en bugt der skiller Regionerne Region Sjælland og Schleswig-Holstein. Region Sjælland på dansk side og Schleswig-Holstein på tysk side, består af Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck.

Befolkning

Tilsammen omkring Femern Bælt bor der 3.65 millioner i regionen, hvilket svarer til at ca. 3/4 (76,7 %) af den samlede befolkning i regionen bor på tysk side og ca. 1/4 (23,3 %) af befolkningen bor på dansk side. Med 2.8 millioner indbyggere bor den største andel i Tyskland, mens der i 2014 boede 818.733 personer i Region Sjælland.

Økonomi & Beskæftigelse

Regionerne har en meget bred vifte af beskæftigelser indenfor diverse brancher. Region Sjælland beskæftiger indenfor:

 • Farma & Medico

 • Fødevarer og landbrug

 • Handel og logistik

 • Havne og handelsporte

 • Alternativ energi, cleantech , vind-teknologi og affaldssymbiose

 • Turisme

 

På tysk side beskæftiges der indenfor samme type brancher og anden, som:

 • Logistik, distribution og detail

 • Havne og handelsporte

 • Health Care & Medtech

 • Fødevarer og landbrug

 • Medie industrien

 • Alternativ energi med voksende vind teknologi

 • Turisme

 

Med den nye Femern Bælt forbindelse vil samarbejdet mellem brancher og beskæftigelser på tværs af regionerne give grundlag, for højere interaktion mellem eksisterende og fremtidige aktører. Udveksling af viden og eksploration af menneskelige ressourcer imellem regionerne, er nogle basale eksempler på nogle fundamentale forudsætninger for en fremtidig Femern forbindelsen.