Danskundervisning for udlændinge i Danmark
Hvis du bor i Danmark eller er grænsependler, har du ret til sprogundervisning i dansk.

Alle lønmodtagere, der arbejder i Danmark, har i henhold til dansk lov krav på sprogundervisning i dansk. Dette gælder for lønmodtagere, som bor i Danmark, og for grænsependlere. Det er bl.a. de danske uddannelsescentre der er ansvarlige for at gennemføre denne aftale.

Du kan få dansk-undervisning i Region Sjælland bl.a. hos følgende institutioner:

  1. CELF - Sprog på talefod med verden
  2. LOF Lolland Vest – Dansk undervisning for udlændinge
  3. Sprogskolen Ursula Behrle 
    • Der tilbydes både normal og online sprog-kurser 

Henvend dig til din arbejdsgivers kommune!