Innovation stiller krav til kompetencer
Et byggeri af en kaliber som Femern Bælt forbindelsen vil altid være unikt. Der vil opstå nye problemer som skal løses på nye måder. Det kræver kvalificeret arbejdskraft.

Tunnelportal Femern A/S

Det er særligt i anlægsfasen der er behov for mange forskellige former for kvalificeret arbejdskraft. Byggeriet vil samle mange kompetencer og meget viden om tunnelbyggeri, beton, havmiljø og meget andet omkring Rødby og Femern. Et unikt kraftcenter for viden.

Du kan læse mere om hvilke kompetencer der bliver efterspurgt og hvilken viden der bliver udviklet her: www.