Femern Bælt tunnelen bliver med sine 18 km én af verdens længste køreture under vand.
Tunnelen vil blive udstyret med forskellige “levende” lys, billeder og farvezoner for at skærpe bilisternes årvågenhed på den lange tur. Det vil tage ca. 10 min. at køre i bil gennem tunnelen.

Animation Sænketunnel Femern A/S

Femern Bælt tunnelen bliver en såkaldt sænketunnel. Det betyder, at den bliver bygget på land og derefter vil blive sænket ned og lagt i en udgravet rende på havbunden og til sidst dækket til. Ved siden af de to tunnelrør til biltrafik vil der også være dobbeltrettede togspor. Da motorvej og tog vil blive tilsluttet de nuværende tog- og vejnet vil tunnelen starte og slutte meget tæt på de nuværende havneanlæg.

Byggeriet af den lange sænketunnel er unikt og kræver mange innovative løsninger.

Du kan finde flere oplysninger om tunnelen hos Femern A/S. Se mere her.